کدهاي جاوا اسکريپت
دانلود كتاب
دانلود موزيك
دانلود کارتون
گوناگون
تجارت الكترونيك
 
 
تبليغات تصويري
مبل هاي عجيب و زيبا را به نرخ توليدي تهيه کنيد
بازي آنلاين و فکري لرد ها
 

 
 
 
 
 

 

مدير در نقش مربي

مشاور ديرين و نامور مديريت، پروفسور كن بلانچارد و مربي افسانه اي فوتبال آمريكايي، دان شولا، سالهاست كه توانسته اند تيم هاي گوناگوني را به قله بهترين كاركرد برسانند. بلانچارد و شولا پنج كيفيت و رمز رهبري را در قالب تجربه و كاركرد خود به شيوايي بيان مي كنند. شولا از كارايي هريك از اين مفهوم ها در ميدان بازي و بلانچارد از به كارگيري آنها به عنوان راهبردهاي كارامد رهبري در سازمان ها سخن مي گويند. اين پنج رمز رهبري عبارتند از:

گام نخست: عقيده مندي
رهبران كارامد، به انجام رسالت ويژه اي متعهد هستند
رسالت و تعهد ويژه شما چيست؟ اگر از همكاران، اعضاي تيم، يا مشتريان شما از اين اصول بنيادين بپرسيم، آيا مي توانند به ما پاسخ دهند؟ با گفتار و كردار روزانه خود چه پيامي به ديگران مي دهيد؟ به هوش باشيد. اگر براي خود رسالت ويژه اي برنگزينيد، به هر دامي خواهيد افتاد. به ارزش ها و ديدگاه هاي خود بينديشيد و آنها را با پيرامونتان در ميان بگذاريد. به ارزش هاي گروه يا سازمان خود بنيديشيد. آيا به ارزش هاي بنياديني پايبند هستيد كه راهنماي گروهتان باشد؟ اگر چنين نيست، از هم اكنون روي اين موضوع كار كنيد. انديشه پيرامونتان را جويا شويد. به ديدگاهي مشترك برسيد، آنگاه خواهيد ديد كه همگي با آهنگ يك طبل رژه خواهند رفت.

گام دوم: يادگيري فراوان
رهبران كارامد تيم خود را به تمرين كامل وامي دارند
آيا هيچ گاه تماشاگر تمرين نهايي تيمي بوده ايد؟ آيا ستارگان ورزشي بسكتبال، فوتبال آمريكايي يا بيس بال را در حال بازي تماشا كرده ايد؟ به گفتار سخنران برجسته اي گوش داده ايد؟ آيا كارهايشان به نطر ساده نمي آيد؟ تصور نمي شود كه بدون كوشش ويژه اي كارشان را انجام مي دهند؟
به راستي چنين است، زيرا كساني كه در پيش چشم شما بوده اند، خود را با تمرين پيوسته و دشوار به اين سطح رسانده اند. آنان سرمايه و نيروي فراواني صرف كرده اند تا به اين درجه از آمادگي برسند. به خاطر داشته باشيد كه راه برتري را آسان نمي توان پيمود. خود و تيمتان بايد آن قدر تمرين كنيد كه در روز بازي، تقريباً كامل باشيد. بهترين ها مي دانند كه راه ميانبري به اين منظور وجود ندارد. نتيجه هاي برجسته، تنها برپايه تمرين و آمادگي بنا مي شوند.
پس، هرچه بيشتر و بهتر آماده شويد و همراهان را نيز به اين راه واداريد.

گام سوم: گوش به زنگ
رهبران كارامد، پيروان و تيم هاي آنان، پيوسته براي دگرگوني به هنگام نياز آماده اند
در دنياي امروز ما، هيچ چيزي ثابت و تغييرناپذير نمي ماند. گوش به زنگ بودن به معناي آمادگي براي دگرگون سازي برنامه بازي يا راهبردهاي به هنگام نياز است. يعني شما و اعضاي تيمتان به آنچنان كيفيت پويا از انعطاف پذيري دست يابيد كه بتوانيد با هرگونه تغيير همراه و همخوان شويد. بسياري از مردم هم اكنون به دردسر گرفتارند. زيرا نرمش پذيري بهنگام را نياموخته اند. همچنان در گذشته زندگي مي كنند. از پيش رفتن ترس دارند. مي دانيد چرا؟ زيرا از اعتماد لازم بي بهره اند. از شكست مي ترسند. مي ترسند كه نادان جلوه كنند. اسير سرمستي هاي خود هستند. در نقش مربي، بايد پيرامونيان را نرمش پذير بار آوريد. از امروز براي پذيرش واقعيت ها از خود نرمش نشان دهيد و ديگران را نيز به اين راه واداريد.

گام چهارم: پايداري
واكنش رهبران كارامد به كاركرد خوب، قابل پيش بيني است
تيم ميامي به حمله برق آسا پرداخته است. يكي از دفاع ها مانع ورود حريف به خط حمله مي شود و دفاع عقب را در ناحيه هشت متري ميخكوب نموده و امتياز مي گيرد. رقيب بايد توپي را به سوي خط چهارم ضربه بزند. شولا نخستين كسي است كه كار خوب دفاع را شادباش مي گويد: عالي بودا سه امتياز. توپ دست به دست مي شود، بازيكن ميامي به عقب مي تازد، از منطقه اي با دفاع اندك مي گذرد. همچون مسابقه دو است و نتيجه به برد ميامي مي انجامد. ناگهان پرچم خط 40 ياردي بالا مي رود. اعلام خطا برد پذيرفته نيست. نگاه برافروخته شولا آنچنان ترسناك است كه انسان آرزو نمي كند حريف بازي او باشد. واكنش مربيان بزرگ نسبت به افراد قابل پيش بيني است. توجه آنان به اين است كه هر فرد بهترين كارايي خود را بروز دهد. پايداري اينگونه مربيان افسانه اي است. اگر كاركرد خوب باشد، بي درنگ آماده تشويق هستند. ولي چنانچه فرد يا تيم كمتر از انتظار ايشان كار كند، به راهنمايي يا سرزنش خواهند پرداخت. در همه موارد مشابه پيوسته چنين رفتار مي كنند. بستگي به حالات كنوني آنان ندارد. كاركرد افراد است كه چنان حكم مي كند.

گام پنجم: رادمردي
رهبران كارآمد سخت درستكارند و با ديگران كنش و واكنش روشن و سنجيده اي دارند
نكته آخر اينكه، مربيان قهرمان به غايت درستكارند. هرچيزي را همانگونه كه مي بينند، مي گويند. برنامه هاي پنهاني ندارند. چيزي دوپهلو نمي گويند. از انسان ها بهره برداري نابجا نمي كنند. سخت بي ريا و صميمي هستند. انسان هنگامي مي تواند بهترين كارايي خود را نشان دهد كه به خلوص كامل رسيده باشد. در آن صورت، هيچ نمي كوشد كه كسي ديگر جلوه نمايد. با شخصيت و درون خود روراست مي شود. نه تنها با ديگران، كه با خود نيز به امانت و راستي رفتار مي كند. به خاطر داشته باشيد، هركس با خود روراست باشد، نمي تواند به ديگران دروغ بگويد. رادمردان نيازي به صرف نيرو در پنهان كاري ندارند، زيرا نمي خواهند به ديگران جز راست بگويند. تنها در سايه رادمردي مي توان بهترين كاركرد را داشت. كساني كه از اين ويژگي بي بهره اند، بازي زندگي را خواهند باخت، زيرا اعتماد مردم را از دست مي دهند. هنگامي كه اعتماد ديگران از شما سلب شود، همه چيز را از دست داده ايد.

ژويليام جيمز:
بزرگترين كشف اين نسل اين است كه انسان مي تواند با تغيير ذهنيت و نگرش خود، زندگي خود را تغيير دهد.
ديويد برينكلي:
انسان موفق كسي است كه با آجرهايي كه به سوي او پرتاب كرده اند، بناي محكمي بسازد.

انسان براي كاركرد درست، نيازمند و خواهان برخورداري از ايمان و باورهايي است كه راه روشن و مرزهاي حركت را نشان دهند.
كسي كه تماشاگر بازي درخشنده يك تيم فوتبال همواره پيروز باشد، ممكن است به سادگي تصور كند كه دانش بازي، خلاقيت، بازيكنان برجسته، يا در اختيار داشتن كتاب راهنماي بهتر، رمز كار است. بدون كم بها دادن به همه عامل هاي يادشده، مربيگري پيروزمندانه در گرو ثبات قدم و برخورداري مربي از باورهاي ديرپا مي باشد. اگر مي خواهيد كه مربي خوبي شويد، ابتدا دانش و زيبايي هاي بازي را كنار بگذاريد و به خواست راستين خود بپردازيد. باورها كارسازند. باورها به بار مي نشينند. باورهاي نامناسب به كاركرد نامناسب مي انجامند. باورها مربي بسيار مهمي هستند، زيرا آنها هستند كه پياده مي شوند.

تمرين به كمال مي انجامد. تمرين كامل كمال آفرين است.
پس از تنظم برنامه بازي برپايه ارزش ها و هدف ها، بايد پيوسته اشتباه هاي هر تمرين را برطرف كنيد. كاركنان هر سازمان بايد آنچه را كارايي ندارد، شناسايي نمايند. صرف وقت در حذف فعاليت هاي ناكارآمد، از حدس زدن هاي بعدي و دوباره كاري ها مي كاهد. هر اشتباهي را بايد در جا اصلاح نمود.

اشتباه يا عيب كوچك وجود ندارد. از هيچ اشتباهي آسان نگذريد.
يك مربي يا مدير خوب بايد در ميدان حاضر باشد و نكات مثبت و منفي را در جا تاييد يا اصلاح كند. كار را نبايد به دست شانس سپرد. اگر اشتباهي را برطرف ننماييد، فرصت تكرار آن را فراهم آورده ايد.

همخوان شدن، تسليم به رويدادها نيست، رويدادها را به خدمت پيروزي خود درآوردن است.
گوش به زنگ بودن چيزي شگفت انگيز نيست – راه تازه اي است براي انجام كارهايي كه از پيش آموخته ايد. در دنياي امروز ما، كه هيچ چيز در درازمدت ثابت نمي ماند، مردان كسب و كار بايد همواره گوش به زنگ باشند.
بسياري از سازمان ها، كاركنان را همچنان درچارخانه هاي مشخص نمودار سازماني جا مي دهند. شايد اين گونه نمودارها در قاب و روي ديوار زيبا باشند. چنين ساختاري، پويايي موردنياز كسب و كارهاي امروزين را فراهم نمي آورد. سازمان هايي پويا هستند كه مي توانند خود را با شرايط متغير كنوني همخوان نمايند.
سازمان ها بايد هرچه بيشتر به ساختار تيم شولا نزديك شوند، توان جابه جايي پرشتاب بازيكنان براي پاسخگويي به شرايط گوناگون، توانايي شركت هاي خدمات چابك در جابه جايي نيروها و توانمندي ها براي پاسخ به نيازهاي ناگهاني بازار يا حل مشكلات مشتريان، درست همان حالتي است كه شولا آن را آماده و گوش به زنگ مي نامد.

پايداري تكرار پيوسته يك راه نيست، رفتار يكسان در وضعيت هاي مشابه است.
بسياري از مردم برداشت نادرستي از پايداري دارند. گمان مي كنند كه به معناي رفتاري يكسان در همه موارد است. اگر افراد را براي كاركرد خوب و بد همواره تشويق كنيم و با آنان مهربان باشيم، اين ناپايداري مي باشد.

پايداري، رفتار يكسان در وضعيت هاي مشابه است.
بازيكنان بايد تكليف خود را در برابر رفتار استوار شما بدانند. اينجا از پايداري ويژه گفت وگو مي كنيم – پايداري در واكنش به چگونگي كاركرد انسان ها. چنانچه در وضعيت هاي مشابه، رفتار و واكنش يكساني نسبت به بازيكنان داشته باشيد، توان پيش بيني ارزشمندي به آنان هديه كرده ايد.
بدين گونه، تيم با شتاب استانداردهاي دلخواه شما را خواهد شناخت و آنچنان كار خواهد كرد. بايد پيوسته كنار زمين بازي باشيد و آنچه را نمي پسنديد، گوشزد نماييد. بايد كمترين انحراف از كمال را هم يادآوري كنيد و درجا به اصلاح آن بپردازيد. يك مربي شايسته اجازه نمي دهد كه چيزهاي كوچك ناديده انگاشته شوند، زيرا همين نكات ريز هستند كه تفاوت ميان برد و باخت را رقم مي زنند. براي پيروز شدن بايد پيوسته نيمي از شبانه روز را كار كنيد، انتخاب دوازده ساعت نخست يا دوم با خود شماست.

هرگز از افرادت كاري بيش از آنچه خودت انجام مي دهي، درخواست مكن.
در نقش مربي، اقدام هاي آماده سازي شما در همه زمينه ها، سرمشق ديگران خواهد شد. اگر خود را وقف برد نماييد و براي رسيدن بدان، همه كوشش ها را به خرج دهيد، ديگران نيز چنين مي كنند. بسياري از مربيان خواهان انجام كاري از مردم مي شوند، بدون اينكه سرمشقي ارائه نمايند. به گفتار من، نه كردار من بنگريد كارآمد نيست. در نقش مربي، استاندارد بالا، توجه به ريزه كاري ها و بالاتر از همه – مشاركت و سختكوشي خود شما– صحنه را براي نمايشي پيروزمندانه آماده مي سازد.

فروتنان خود كم بين نيستند، تنها كم به خود مي انديشند.
مربيان بزرگ به دام پيروزي هاي خود نمي افتند. هنگامي كه برنده شوند، خشنودند – به ويژه اگر تيم خوب بازي كرده باشد. اگر بازي را ببازند، خشنود نيستند – ولي توان پشت سر نهادن آن را دارند. ترس و نياز به برحق بودن، بر انسان هاي خومحور غلبه مي كند. از شكست مي ترسند، زيرا گمان مي كنند كه ارزش انساني در گرو اين است كه ديگران چگونه به آنان مي نگرند. براي پيروزي سخت مي كوشند تا حال خوبي داشته باشند. براي انسان هاي خودمحور تنها شمار بردها، ميزان فروش، برتري يافتن، يا تصاحب بنگاه هاي ديگر، معيار پيروزي به حساب مي آيد. يكي از كيفيت هايي كه مربيان را بسيار عزيز و گرامي مي سازد، توجه به آسيب پذيري است. اين جنبه است كه مربيان را از خرد شدن در زير بار فشار رخدادهاي ناخوشايند، نگه مي دارد.

منبع : پارس نایس

www.parsnice.top

کپی برداری از مطالب این بخش ( تجارت الکترونیک ) مجاز نمی باشد

 

 

 

 

 

 

     
Copyright (C) 2007-2018 parsnice.top All rights reserved
کليه حقوق سايت پارس نايس متعلق به شرکت { پارس نايس انيميشن } مي باشد . طبق قوانين کپي رايت هرگونه نسخه برداري و کپي از مطالب و مقالات سايت ممنوع مي باشد
دانلودفار  | عکس و تصاوير | بازي آنلاين فضايي | خريد مبلمان منزل  | پارس نايس | کالا - شاپ