کدهاي جاوا اسکريپت
دانلود كتاب
دانلود موزيك
دانلود کارتون
گوناگون
تجارت الكترونيك
 
 
تبليغات تصويري
مبل هاي عجيب و زيبا را به نرخ توليدي تهيه کنيد
بازي آنلاين و فکري لرد ها
 

 
 
 
 
 

بخش آموزش / آموزش زبان کره ای ، ژاپنی ، چینی

 سریال های عاشقانه و خانوادگی کره ای - فارسی
 آموزش آشپزی کره ای ، ژاپنی ، چینی
 سریال های کره ای - انگلیسی
 فیلم های کره ای
 سریال های ایرانی
 آموزش زبان کره ای ، ژاپنی ، چینی
 سریال های رزمی - آسیایی
 آموزش انواع فنون دفاعی و رزمی
 سریال های ترسناک
 سریال های کارتونی
 سریال های خارجی

Chinese Language Learning

آموزش زبان چینی

 4 سي دي
نام توليد کننده و تامين کننده : پرورش انفورماتيک


توضيحات

برترین نوع آموزش با آموزش زبان چینی فقط می توانید از همین فروشگاه به سهولت تهیه کنید

چنانچه در خصوص این مجموعه آموزش زبان چینی  سوالی دارید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید شماره تماس در فرم خرید درج شده است

نرم افزار آموزش زبان هاي خارجي با تشخيص گفتار براي تمرين لهجه

شامل بخش مرجع جهت يادگيري واژگان و گرامر بدون فهرست

تمرين ، پيش نمايش و امتحان براي هر درس بصورت خودآموز و خودکار

نحوه آموزش : به اين گونه است كه شما در اين شيوه كاملا اكتيو هستيد يعني آموزش از طريق نشان دادن عكس و بيان لغات و جملات مربوط به آن عكس مي باشد. و در پايان هر درس شما را امتحان مي كند و نحوه تلفظ و ديكته خود را كاملا مي توانيد تقويت كنيد و به مهارت هاي ديداري و شنيداري كاملي از زبان مورد نظر دست يابيد و...

موضوعات در هر يك از زبان ها شامل اين موارد مي باشند :بخش اول اسم ها و حروف اضافه مقدماتي فعل ها : زمان حال استمراري صفت توصيفي اعداد اصلي و شمارش يك تا ده - مفرد و جمع : اسم ها و فعل هاي زمان حال اخباري اعداد و ساعت سئوال و جواب ، ضمير شخصي ، زمان حال اخباري فعل "بودن" - غذا خوردن و آشامدين ، مفعول بي واسطه - لباس و اباس پوشيدن : فعل هاي مثبت و منفي ، مفعول بي واسطه چه كسي ، چه چيزي ، كجا ، كدام ، ضمير ها و صفت هاي استفهامي(سئوالي) - بازنگري بخش اول بخش دوم - فعل هاي بيشتر : زمان حال استمراري
انسان ها و حيوان ها : ضمير هاي بي واسطه ، چه كسي ، آن (اشاره به دور) - بزرگ و كوچك : اسم ها ، صفت هاي توصيفي
شكل ها و رنگ ها ، صفت هاي توصيفي : اسم هاي تفضيلي ، ضميرها- چپ و راست : مال او (مرد) مال او (زن) ، ضمير ملكي فعل ها : شكل هاي منفي فاعل مركب حروف اضافه بيشتر - سر ، صورت ، دست ها و پا ها ، ضمير هاي اسمي و ملكي زمان حال استمراري ، زمان حال كامل (ماضي نقلي) و زمان آينده با فعل خواستن - بازنگري بخش دوم بخش سوم - وصف كردن مردمان : صفت هاي توصيفي - كميت ها : رابطه هاب كميتي بيشتر درباره لباس داخل ، بيرون ، حروف اضافه - بيشتر درباره رنگ ها و شماره ها - حيوان ها ، واقعي ، غير واقعي انسان بودن : صفت هاي توصيفي حرفه ها و حالت ها : صفت هاي توصيفي عضو هاي بدن و تصويرها - وقت ساعت ، وقت روز بازنگري بخش سه بخش چهارم پرسش و جواب : شكل هاي پرسشي فعل ها باز – بسته ، با هم – جدا ، راست – خم شماره ها تا يكصد مردم و صحبت كردن آمدن و رفتن ، خواب و بيدار - چند فعلي ها ، در حالي كه نسبت هاي خانوادگي همه كس ، يك كسي ، هيچ كس ، هر كسي خودرو ها ، فعل هاي وابسته و حروف اضافه - حروف اضافه و مفعول هاي حروف اضافه : با و بي بازنگري بخش چهار بخش پنجم - افزايش ، كاهش ، ضرب و تقسيم اسم ها و ضميرهاي ملكي زمان حال استمراري ، زمان حال كامل و آينده با فعل "خواستن" شماره هاي بيشتر مفعول هاي بي واسطه و با واسطه گرم و سرد انواع اشياء مبلمان خانه ، لباس و ابزار كم ، زياد ، بيشتر ، كمتر فعل هاي بيشتر : حركت هاي انسان حالت هاي انسان - بازنگري بخش پنج بخش ششم - بودن و داشتن : زمان حال و گذشته زمان حال استمراري ، زمان حال كامل و آينده با فعل "خواستن" توصيف بيشتر درباره مردم ، صفت هاي اشاره واحد هاي اشياء نه اين – نه آن (هيچيك) ، هم اين – هم آن (هردو) - فعل ها : زمان حال ، زمان گذشته ، ضمير موصولي نام ها زمان حال استمراري ، زمان حال كامل و زمان آينده با فعل "خواستن" - بيشتر درباره واحد هاي اشياء - تنها ، جمعيت ، دوست ، فعل هاي مجهول پيشه ها و وضعيت ها ، فعاليت ها - بازنگري بخش شش بخش هفتم - فعل هاي بيشتر فعل هاي بيشتر ، صفت ها و ضمير هاي استفهامي (پرسشي) ، معمولا - سريع و آسان فصل هاي سال - همه ، هيچ يك ، برخي ، بيشترين ، هر دو ، هيچيك ، ديگر هيچيك و هر دو : صفت هاي اشاره
شكل ها و محل ها ، حروف اضافه ، همه ، بيشترين چپ و راست ، پر و خالي - حروف اضافه ، بالا و پايين ، غيره
فعل هاي بيشتر صرف كردن فعل - بازنگري بخش هفتم بخش هشتم - شماره هاي ترتيبي
هستم و نيستم : تعريف بيشتر شرايط حال - مانند ، تقريبا همه ، يك ، ديگران ، بيشترين ، همه : ضميرهاي اشاره فضا ، جغرافيا ، كشورها خيابان ها و پياده رو ها حيوان هاي خانگي و انواع لباس ، صفت هاي ملكي و ضميرها
صفت هاي تفضيلي و عالي دور و نزديك ، شكل هاي صفت تفضيلي - مكان ها ، حرف هاي اضافه
گرفتن آدرس : من چگونه مي توانم بروم به - فعاليت ها ، فعل هاي بيشتر بازنگري بخش هشت بخش نهم مقايسه : مشابه و متفاوت پرسش كردن ، ضميرهاي استفهامي (پرسشي) ، صفت و قيد حالات و فعاليت هاي معمول و غير معمول روش هاي خطاب كردن : رسمي و غير رسمي ، مفرد و جمع زنده ، مرده ، خوابيدن ، خواب ديدن ، فكر كردن ضمير هاي شخصي : مفرد و جمع احتياج داشتن – خواستن ، ضمير هاي با واسطه و بي واسطه دوست داشتن ، انتخاب كردن ، پيشكش كردن ، گمان كردن - فعاليت ها و اصطلاحات اداري فعل هاي معين شرطي ، كمك خواستن بازنگري بخش نه بخش دهم فعاليت هاي پي در پي ، نوشتن ، خوردن و شستن گفت و گو هاي روزانه مسافرت و حمل و نقل لباسشويي ، شستن ، خشك كردن ، تا كردن و پوشيدن فعل مجهول : گذشته ، حال و آينده فعاليت هاي مربوط به آشپزخانه و غذا خوردن، لوازم و وسائل آشپزخانه شستن لباس پوشيدن و آراستن اندازه گيري : طول ، وزن ، حجم ، درجه حرارت و فاصله اندازه گيري : درجه حرارت ، سرعت ، فاصله و زمان درود و گفت و شنود : همايش هاي اجتماعي ، مكالمه تلفني بازنگري بخش ده بخش يازدهم پرسش ها و درخواست ها ، پرسش و پاسخ ها - زمان هاي فعل در شكل فعل مجهول : زمان حال ، آينده و حال كامل لباس پوشيدن : شغل ها ، فعاليت ها و مليت ها اشارات و حركات در سخن گفتن ، حالات و روابط متقابل - داخل شدن ، خارج شدن ، بازكردن ، بستن ، ترك كردن – بازگشتن فعاليت هاي بدني ساده
خودرو ها و علائم راهنمايي سئوال و جواب با استفاده از فعل هاي زمان حال ، گذشته و آينده - صفت ها و فعل ها در وموارد خسارت يا فاسد شدن ، فعل هاي معلوم و مجهول - مصدرها : كلمه هاي متضاد : خوب – بد ، شروع – پايان ، درست – غلط بازنگري بخش يازدهم بخش دوازدهم تناوب : هميشه ، بعضي اوقات ، هيچ وقت ، گاهي ، بيشتر اوقات ، غالب اوقات ، به ندرت درك كردن ، توجه و معني : فعل هاي شرطي مسافرت و معامله در بانك : فعل هاي شرطي فعل هاي وابسته و واكنشي - صداي انسان ها ، حيوان ها و اشياء جمله هاي دستوري ، حرف ندا ، اطاعت كردن ، عدم اطاعت غذا ، نوشيدني و فعل هاي وابسته - پرسش ها : طبقه بندي حيوان ها و ساختمان ها، نه موضوع براي خواندن قيدهاي تابع و شرطي - طبقه بندي حيوان ها بر اساس چنسيت و فعاليت - بازنگري بخش دوازدهم بخش سيزدهم توانستن و نتوانستن ، چگونه مي توانيم بگوئيم ؟ قيد تابع فعل هاي جديد خريد كردن ، فروشگاه ، قيمت ها و ارزش ها خوردن در خانه و بيرون ، آماده كردن غذا خريد در فروشگاه مواد غذايي - سريع سخن گفتن : درخواست براي تكرار آهسته گفتار فعاليت هاي پي در پي : آماده شدن و رفتن به مسافرتبا خودرو درخواست براي اشياء -اشيائي كه جا مي شوند و اشيائي كه جا نمي شوند واژه هاي متضاد : فراموش كردن – بخاطر داشتن ، گم كردن – پيدا كردن، دروغگوئي – حقيقت گوئي بازنگري بخش سيزدهم - بخش چهاردهم برنده شدن – بازنده شدن ، قبول شدن – رد شدن ، پنهان شدن – جستجو كردنو پيدا كردن حواس پنجگانه : بويايي ، بينايي ، شنوايي ، چشايي ، لامسه زمان هاي گذشته ، حال و آينده بيماري ، تندرستي : كاركنان بهداشت فعل هاي معين شرطي : انجام دادن ، توانستن و بايستن اجناس : فعل هاي مجهول ، مصدرها هندسه ، تقسيم بندي خط ، زاويه ها ، كسري و درصد مراجعه به پزشك جنگ ، اسلحه ها ، قسمت هاي ارتش - عمل كامل ، نزديك بواقع ، علت و معلول ، عمل در مقابل فرضيات بازنگري بخش چهاردهم بخش پانزدهم احساسات و ابراز آن - تقويم : نامگذاري روزها و ماه ها دستكاري در فعل ها ده مليت : مردم ، كشور ها ، زبان ها آموزش و پرورش ، از ابتدايي تا دانشگاه - قبل و بعد در زمان ، فضا ، غيره ، موافق و برخلاف ، حرف هاي اضافه تازه استانداردهاي تقويم : اروپائي و آمريكائي فعاليت هاي كلاس درس : اصطلاحات رياضي جغرافي و جهت هاي قطب نما كوشش ، موفقيت ، شكست ، شكل هاي فعل مصدري بازنگري بخش پانزدهم بخش شانزدهم لباس پوشيدن مناسب با هوا ، واژه هاي بيشتر در مورد زمان غذا خوردن در خارج از خانه : مكالمه با گارسن ، فعل هاي شرطي عشق و ازدواج شناخت تاريخ از راه معماري ، لباس ، فناوري و .... 

مجموعه جذاب آموزش زبان ژاپنی

 قیمت کالا + گارانتی + هزینه بسته بندی شکیل و زیبا + هزینه پست پیشتاز :

 7500 تومان

قیمت کل 7500

محصولات پارس نایس با بسته بندی شکیل مخصوص هدیه دادن

سفارش دهید و مبلغ کالا را در محل تحویل ( درب منزل ) به مامور پست پرداخت کنید

برای خرید پستی این کالا اینجا کلیک کنید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Copyright (C) 2007-2018 parsnice.top All rights reserved
کليه حقوق سايت پارس نايس متعلق به شرکت { پارس نايس انيميشن } مي باشد . طبق قوانين کپي رايت هرگونه نسخه برداري و کپي از مطالب و مقالات سايت ممنوع مي باشد
دانلودفار  | عکس و تصاوير | بازي آنلاين فضايي | خريد مبلمان منزل  | پارس نايس | کالا - شاپ
Xclose
فروش مبلمان مدرن امسال